Unsere Hunde

 

 

 

 

 

 

 

Haika v.d. Hausbergkante

Angel v. Schirninghof

ChoChoSan v. Purzelbaum

French Kiss vom Schirninghof

Enook vom Schirninghof

Yrka von der Villa Klara

Kandice vom Schirninghof

Ariba vom Schirninghof